0

อย่าเสี่ยง!!! ประหยัดภาษีด้วยใบกำกับภาษีปลอม

อย่าเสี่ยง!!! ประหยัดภาษีด้วยใบกำกับภาษีปลอม


2019-08-07 15:10:53

อย่าเสี่ยงประหยัดภาษีด้วยใบกำกับภาษีปลอม

     

       ปัจจุบันโทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอมนั้นหนักมาก ถ้าเราอ่านจากคำพิพากษา

 

 

>   ผู้ขาย :

      ใบกำกับภาษีปลอม : จำคุกกระทงละ 1 ปี (1 ใบกำกับภาษีปลอม = 1 กระทง)

 

>   ผู้ซื้อ :

      ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

 

 
                                     

 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

 @welovebunchee

ติดตามความรู้ของ PEAK ที่

Blog:   peakaccount.blogspot.com

Facebook:   facebook.com/peakengine/

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark