0

สรุปเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สรุปเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


2019-08-07 15:29:15 ใครที่ขายของออนไลน์แล้วเข้าเงื่อนไขที่จะต้องจดทะเบียน แต่ไม่ยอมดำเนินการให้ถูกต้องให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวันละ 100 บาทจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องหมายเหตุ : หาบเร่ แผงลอย ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์


ติดตามความรู้ของ PEAK ที่

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark