0

จดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่

จดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่


2019-08-07 15:59:42

           ผู้ประกอบการหลายท่านที่กำลังวางแผนจะทำธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล มักจะมีคำถามที่สงสัยอยู่ในใจ คือ เราจำเป็นต้องมีเงินจริงตามทุนจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ 


       คำตอบ ก็คือ ไม่จำเป็นต้อง มีเงินจริงตามทุนจดทะเบียน เพราะ ตอนจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอดูเงินของเรา แต่เจ้าหน้าที่จะเชื่อเอกสารใบสำคัญรับชำระค่าหุ้นที่ผู้ก่อการ (ผู้ที่ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) เป็นคนจัดทำขึ้นมา


       แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจดทะเบียนทุนกี่บาทก็ได้ เพราะ ในอดีตมีมิจฉาชีพได้ใช้ช่องว่างนี้ในไปจดทะเบียน ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบ้าง 500 ล้านบ้าง และก็นำบริษัทดังกล่าวไปหลอกลวงประชาชน  ทำให้ในตอนหลังมีการแก้กฏหมายว่าถ้าจดทะเบียนทุน มากกว่า 5 ล้านบาท จะต้องแสดงหลักฐานว่ามีเงินทุนจริงตามที่จดทะเบียน จริงๆ 


       แล้วถ้าเราไม่ได้มีเงินจริงตามที่จดทะเบียนก็อาจจะใช้วิธีชำระค่าหุ้นขั้นต่ำที่ 25% หรือเลือกจดทะเบียนตามที่เรามีเงินจริงจะดีกว่า เพราะ การจดทะเบียนทุนที่เยอะแต่ไม่มีเงินจริงจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างครับ


       โดยกรมพัฒน์จะพิสูจน์ว่าเรามีเงินจริงหรือไม่ ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นไปขอเอกสารยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์เพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นมีเงินในบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นจริง 


       แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินจริงๆ ก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะนักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “เจ้าของเอาเงินสดมาลงทุนครบตามที่จดทะเบียนบริษัท” หรืออีกกรณี คือ บันทึกเป็นรายการ “บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงินออกไป” แต่มีข้อควรระวัง คือ จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม และรายได้ดอกเบี้ยรับจะต้องถูกนำเอาไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตัวอย่าง เช่น ให้กรรมการกู้ยืมเงิน จำนวน 500,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 3% ซึ่งจะมีรายได้เข้าบริษัท จำนวน 15,000 บาท ซึ่งบริษัทจะต้องนำเงินส่วนนี้ไปคำนวนเป็นรายได้ และเสียภาษีครับPeak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark