0

5 ด้านที่ควรพิจารณาในการทำธุรกิจ

5 ด้านที่ควรพิจารณาในการทำธุรกิจ


2019-08-21 15:53:19

คุณต้องรู้ธุรกิจของคุณ ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ

เป็นคำกล่าวของ J.Paul Getty, ผู้ก่อตั้ง Getty Oil ที่เคยเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ การเข้าใจธุรกิจของคุณนั้นฟังดูอาจจะไม่ยาก แค่การรู้ให้ถ่องแท้ในธุรกิจนั้นใช้เวลา และใช้ความพยายามมากมายนัก เพราะคุณต้องเข้าใจ และรู้ในหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น


1. ลูกค้า (ลูกค้าเรา ลูกค้าคู่แข่ง ตลาดของเราในปัจจุบัน ตลาดในอนาคต รสนิยมผู้บริโภค ฯลฯ)

2. ซัพพลายเออร์ (ซัพฯ ในประเทศ ซัพฯ ต่างประเทศ ซัพฯของคู่แข่ง ฯลฯ)

3. คู่แข่ง (เช่น คู่แข่งทางตรงที่เจออยู่แล้ว คู่แข่งในอนาคต สินค้าทดแทน ฯลฯ)

4. ผู้ดูแลอุตสาหกรรมของคุณ (เช่น สภาฯ, สมาคม, ผู้ให้ใบอนุญาต, ฯลฯ)

5. กิจการของคุณเอง (เช่น การขาย การตลาด การผลิด การเงิน การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ)


       5 ด้านที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็น Framework นึงที่เพียงพอให้คุณลองไปคิดดูว่าธุรกิจ และอุตสาหกรรมของคุณนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการเข้าใจ “ลูกค้า” และการกำหนดลูกค้าให้ชัดเจนว่า “ใครคือลูกค้าของคุณ” เพราะนี่เป็นรากฐานที่จะสร้างกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณเพื่อตอบโจทย์ และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้

       อย่างไรก็ตามมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะรู้ไว้ แต่ก็ไม่ต้องให้ความสำคัญมากนักก็คือ “คู่แข่ง” คุณต้องรู้เพราะว่าการกระทำของคู่แข่งอาจจะมีผลต่อธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อธุรกิจของคุณนั้นก็ยังไม่เท่ากับการกระทำของตัวคุณเอง ดังนั้นรู้ไว้ แต่ไม่ต้องคิดเห็นเป็นสำคัญนักผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK จากโครงการ True Incube ในกลุ่มทรู คอร์เปอเรชั่น, ชนะเลิศโครงการ Angel in the City 2014 ขององค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ, Microsoft BizSpark Plus Partner, และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไวและไกลกว่าท่านสามารถทดลองใช้งานได้ที่ ทดลองใช้ฟรี

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark