null

0

เกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสด

เกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสด


2019-08-20 10:45:44

       หลายคงอาจจะสับสน และสงสัยว่าบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง กับเกณฑ์เงินสด นั้นแตกต่างกันอย่างไร ทางผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้


เกณฑ์เงินสด

         เราจะบันทึกบัญชีตามเงินสดที่ได้รับมา หรือจ่ายออกไป เช่น เราจ่ายค่าเช่าบ้านปีละ 12,000 บาท ทันทีที่เราจ่ายเงินไปเราก็จะบันทึเป็นค่าเช่า 12,000 บาททันที โดยไม่ต้องสนใจว่า ค่าเช่าที่จ่ายไปนั้นสำหรับการเช่า 1 ปี ซึ่งบัญชีตามเกณฑ์เงินสดนั้น ราชการของไทยจะใช้เป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี


เกณฑ์คงค้าง

         เราจะเรียกอีกชื่อว่าเกณฑ์สิทธิ์ คือเราจะมองตามสิทธิ์ และหน้าที่ของเรามากกว่าเงินสดที่จ่ายออกไปเช่น ค่าเช่าบ้านปีละ 12,000 บาท ทันที่เราจ่ายเงินออกไป เราจะต้องทยอยรับรู้ค่าเช่าทีละเดือน เช่นเดือนแรก เราจะบันทึกเป็ฯค่าเช่า 1,000 บาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า 11,000 บาท ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ทุกบริษัทต้องบันทึกบัญชีด้วยเกณฑ์คงค้าง


       จากตัวอย่างที่ยกมาคงทำให้หลายคนเห็นความแตกต่างของเกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสดกันแล้ว

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark